Hem

Lyckad fastighetsutveckling

Konsten att minimera risker och säkerställa måluppfyllelse genom att se helheten i projektet
Aurum Fastighetsutveckling

Fastighetsutveckling är en del av ägandet.

Vare sig det gäller projekt inom nyexploatering, förvaltning eller försäljning så finns det mycket att vinna på att hantera dina projekt professionellt. Vi kan med vår erfarenhet och kompetens ta fram de beslutsunderlag och de strategier som krävs för att lyckas med utvecklingen av din fastighet.
Nyheter

Nu är nybyggnationen av Akilles Hotell äntligen igång. Under vecka 28 kommer fokus ligga på att etablera arbetsområdet och utföra spontning. Hotellet beräknas stå klart hösten 2020