Att upphandla och styra entreprenader

Att upphandla och styra entreprenader

 

 

Aurum erbjuder projektledning av byggprocessen baserad på målstyrning. Vi hjälper er att formulera en upphandlingsstrategi, ta fram förfrågningsunderlag för upphandlingen enligt strategin, handla upp entreprenörer, skriva entreprenadavtal och slutligen styra entreprenören till inflyttningsfärdig byggnad.

Under en entreprenad kommer olika frågor att påverka tid, teknik och ekonomi. Det kan vara allt från att en föreskriven vara inte längre tillverkas eller att geoutredningen saknar ett viktigt borrhål till en konkurs eller försening hos någon av entreprenörerna. Då gäller det att veta vad avtalet säger. Aurum har stor vana att hantera dessa frågor och med en bra upphandlingsstrategi och ett välskrivet avtal kan effekterna minskas. För att inte tappa fokus på det som är viktigast styr vi projekten så att de viktigaste målen säkerställs framför de av mindre vikt. Detta är en viktig anledning till att målen sätts i tidigt skede. Det är annars lätt att tappa fokus “mitt i striden”.