Att upphandla och styra konsulter

Att upphandla och styra konsulter

 

 

Under idéutveckling, i detaljplaneprocessen samt i projekteringsskedet finns ett stort behov av utredningar; skissande respektive projektering av allt från exploatering till bygghandlingar. Det är viktigt att dessa handlas upp och styrs så att de levereras i tid samt att konsulten ges ett tydligt uppdrag så att denne får en möjlighet att arbeta effektivt och att resultatet stödjer projektet med rätt underlag i rätt tid. Aurum har stor vana att handla upp och styra allt från dagvatten- och naturvärdesutredningar till arkitekter och andra projektörer. Beroende på vilket skede man är i varierar styrningen från lösare diskussioner till noggrann definition av ett uppdrag med tidsatt handlingsleveransplan och projekteringsstyrning av flera discipliner under framtagande av bygghandlingar. Här har ni stor nytta av vårt breda kontaktnät i konsultleden. Vi har dessutom kunskap att granska och ifrågasätta slutsatser som annars påverkar er detaljplan eller ert projekt negativt. Det är inte ovanligt att myndighetspersoner och konsulter tar i lite utöver lagkravet för att “vara på säkra sidan”. Här är vi en kvalitetsgranskare som kan ifrågasätta på paragrafnivå när det behövs för att skydda era intressen.