Att utveckla en värdeskapande idé

Att utveckla en värdeskapande idé

 

Vi driver utvecklingsprojekt i syfte att skapa värde för kunden. Ofta börjar det med en idé som behöver kläs i realism via skisser, myndighetskontakter, kalkyler och tidplaner som säkerställer att idén kan förverkligas. Från grov idé till genomförbart projekt är dock steget ganska långt. Aurum projektleder arbetet med att utveckla idén med fokus på kassaflöde och värdering som styr genomförbarheten.

I arbetet klarläggs saker som hyresnivåer, avkastningskrav, kundgrupper, möjlig utformning av byggnad, möjlig BTA respektive BOA, investering samt möjligt kassaflöde och därmed kan vi genomföra en värderingskalkyl. Detta värde utgör beslutsunderlaget för om projektet skall utvecklas vidare eller läggas ned.

Genom att vara aktiva tidigt i processen, när handlingsutrymmet är som störst, kan vi utveckla projekt med lönsamheten i centrum utan bindningar till olika låsningar från tidigare beslut. Därmed maximerar vi lönsamheten och identifierar riskerna i tidigt skede. Vi hjälper er att skapa affärer av idéer och att grundlägga en balans mellan tid, teknik och ekonomi som följer genom hela projektet.