Kontakt

Kontakt

Våra konsulter

Linköping

Esbjörn Larsson

VD/Projektledare

esbjorn.larsson[a]aurumfast.se

0705-20 82 33

Läs mer

Projektleder detaljplaner och exploateringsärenden, utvecklar affärer, förhandlar och driver fastighetsaffärer. Förhandling och upprättande av fastighetsrättsliga avtal såsom köpeavtal, arrendeavtal, servitutsavtal, nyttjanderättsavtal mm. Lantmäteri- och planfrågor såsom fastighetsreglering, gemensamhetsanläggningar, plan- och exploateringsavtal etc.

Per Carlfjord

Partner/Projektledare

per.carlfjord[a]aurumfast.se

0705-27 86 07

Läs mer

Projekteringsledning, projektledning och KA-uppdrag. Utvecklar projektidéer till byggbara produkter. Tar fram investeringskalkyler i tidiga lägen. Projektleder förprojektering och tar fram upphandlingsunderlag. Upphandlar entreprenader.


André Sjödin

Projektledare

andre.sjodin[a]aurumfast.se

0706-81 66 95

Läs mer

Hjälper kund förverkliga sin idé till användning av byggnad. Verksam inom förstudie-, projektering- och genomförandefasen. Företräder byggherren och driver projektet framåt.

Henrik Palm

Projektledare

henrik.palm[a]aurumfast.se

0705-08 87 77

Läs mer

Biträder projektledare i projekt med allt från skisser i CAD till uppföljning av fakta och att skriva protokoll.


Tomas Mansour

Projektledare

tomas.mansour[a]aurumfast.se

0737-10 40 46

Läs mer

Projekteringsledning, projektledning och KA-uppdrag. Projektleder förprojektering och tar fram förfrågningsunderlag. Upphandlar entreprenader.Norrköping
Jesper Silvstam

VD/Projektledare

jesper.silvstam[a]aurumfast.se

0722-44 60 80

Läs mer
Fisnik Dardani

Projektledare

fisnik.dardani[a]aurumfast.se

0701-456966

 

Läs mer