Köp och försäljning av fastighet

Köp och försäljning av fastighet

 

 

Vid köp av en fastighet för att kunna genomföra en projektidé kan vi hjälpa till med allt från att identifiera olika alternativa placeringar, välja strategi för förvärv till att genomföra själva köpet. Vi kan även fronta vid ett köp för att inte avslöja den slutliga köparen.

Ett köp kan variera från att köpa en ren fastighet till att köpa bolag eller via fastighetsreglering. Vi har även genomfört köp där vi bildat en ny fastighet genom att stycka av mindre markbitar från olika fastigheter till en ny fastighet anpassad för exploateringen.

Då vi har vana av fastighetsaffärer kan vi hjälpa er att ta fram avtal och förhandla villkor samt att genomföra köpet eller försäljningen.