Om oss

Aurum Fastighetsutveckling

Vi skapar affärer av idéer

Aurum fastighetsutveckling grundades 2010 och har sedan dess vuxit till en konsultverksamhet med åtta konsulter lokaliserade i Linköping och Norrköping. Bolaget uppstod som en lösning på ett vanligt problem i många projekt – behovet av att behålla affären i fokus genom projektets alla faser så att riskerna hanteras och målen nås. Detta är lättare sagt än gjort och kräver välutbildad och kunnig personal. Sedan vi startade har vi eftersträvat att arbeta efter vår vision och våra värderingar.


Vår vision

Genom att satsa på utveckling av vår personal och våra processer skapar vi kunskap, motivation och effektivitet i vår ambition att skapa lyckade fastighetsinvesteringar åt våra kunder, till gagn för hela samhället.

Våra värderingar

Våra värderingar ligger till grund för hur vi gör affärer, och hur vi hjälper våra kunder att göra affärer. Aurum är drivna, kompetenta, professionella, värdeskapande och ärliga.

Vårt varför

Vi brinner för att skapa lyckade fastighetsinvesteringar åt våra kunder, på ett sätt som kommer hela samhället till gagn. Det innebär att vi leder våra kunder genom projekten på ett sådant sätt att kunden vet i tidigt skede hur vi avser att driva projektet för att skapa önskat resultat för såväl kund som omgivande samhälle. Det är vår inriktning att hjälpa våra kunder att driva lönsamma och seriösa projekt.

Vårt arbetssätt

Vi påbörjar våra uppdrag genom att, med vår kunskap och erfarenhet, leda kunden att sätta mål som skapar avsedd balans mellan tid, teknik och ekonomi. Vi är övertygade om att kunden därigenom skapar en tydlighet i de beslut som styr projektet, vilket leder till tydlig kommunikation och högre effektivitet i projektet.