Projekt

Projekt

Resultatet av vårt arbete kommer våra kunder till del exempelvis genom ett ökat fastighetsvärde, ett relevant beslutsunderlag inför en fastighetsaffär eller som ett analysresultat av affärens/projektets genomförbarhet

Referensprojekt


Insikten felleshus, Vallastaden

Samfällighetsföreningen Insikten

Projektledning för Kv Insiktens felleshus och gemensamhetsanläggningar

Färdigställt 2017


P-hus Norr, US

Region Östergötland

Projektledning av p-husbyggnation med komplicerad logistiklösning

Färdigställt 2015


Insikten 1 & 2, Vallastaden

Gotec Vallastaden AB

Uppdrag som kontrollansvarig

Färdigställt 20xx