Tjänster

Våra tjänster

Vi hjälper våra kunder att lyckas genom att riskminimera och optimera processen

Det är en utmaning att förstå helheten och hålla en tydlig linje i ett fastighetsutvecklingsprojekt. Vi på Aurum arbetar utifrån att det är kundens affär som är den röda tråden genom ett utvecklingsprojekt. Aurum har lång erfarenhet av att driva fastighetsutvecklingsprojekt och arbetar inom hela fastighetsutvecklingsprocessen. Hos oss kan ni få hjälp med allt från idéutveckling till avyttring av färdigutvecklad fastighet. Vi grundar våra projekt i professionell och aktiv projektledning med kalkyler och ekonomistyrning, tidplaner och tidsstyrning samt styrning av omfattning och teknikinnehåll. Vår projektledningsmodell hjälper våra kunder att lyckas genom en projektplan med tydliga effekt- och projektmål samt en strukturerad organisation, vilket gör det enklare att bemanna, delegera, följa upp och styra projektet. Vi hjälper våra kunder att hitta rätt i avvägningarna mellan tid, teknik och ekonomi och skapar därmed en tydlighet i beslutsfattandet samt effektivitet i projektet.